New Nissan Navara

HARGA ALL NEW NISSAN NAVARA
TIPEHARGA OTR
Navara 2.5 SL M/TRp. 439.200.000
Navara 2.5 VL M/TRp. 488.200.000
Navara 2.5 VL CVTRp. 504.200.000

 

Kategori: